DAN

DATUM

MISA

SAT

NAKANA

svetac

Ponedjeljak

20.siječnja

LOKVA

18:00

+GAJŠAK Ruža

Sv. Fabijan

Utorak

21.siječnja

LOKVA

17:30

+STANIĆ Zorka

Sv. Agneza, Janja

Srijeda

22.siječnja

LOKVA

17:00

+KUZMANIĆ Mario i Ivan- Abram

Sv. Vinko

Četvrtak

23.siječnja

LOKVA

18:00

+PERKOVIĆ Mladen i Anđa

Svagdan

MIMICE

19:30

Klanjanje

Petak

24.siječnja

LOKVA

18:00

+KARAULA Matija

Sv. Franjo Saleški

18:30

Klanjanje

Subota

25.siječnja

PISAK

15:00

+BILELA Slavko

OBRAĆENJE SV. PAVLA

Nedjelja

26.siječnja

MARUŠIĆI

07:45

+PAVEŠKOVIĆ Andrija i Marija

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

MIMICE

09:00

+MIMICA Nikolina

LOKVA

10:30

Za narod