26_NED_KG_C_2019

 

Lk 16. 19-31

 

U ono vrijeme: Reče Isus farizejima: »Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve.

 

Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te bude pokopan. Tada u teškim mukama u paklu, podiže svoje oči te izdaleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara pa zavapi: ’Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik jer se strašno mučim u ovom plamenu.’ Reče nato Abraham: ’Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš. K tome između nas i vas zjapi provalija golema te koji bi i htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema.’

 

Nato će bogataš: ’Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.’

 

Kaže Abraham: ’Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!’ A on će: ’O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se.’ Reče mu: ’Ako ne slušaju Mojsija i Prorokâ, neće povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.’«

 

 

 

UVOD

 

U današnjem evanđelju Gospodin dodiruje odnos bogataša i siromaha koje ljudi lako shvaćaju, jer se obično razmišljanje o tim temama reflektira na osobno stanje čovjeka, na stanje i nepravdne u društvu. Lako bi mogli pomisliti kako je riječ o “socijalnom” evanđelju, ali nije tako. Pogledamo li pažljivo tekst, vidjet ćemo kako Isus žarište priče prenosi na “onu stranu života”- na ŽIVOT POSLIJE SMRTI.

 

 

 

Fabula teksta odnosi se na položaj bogataša i siromaha nakon smrti: jedan je u PAKLU, drugi je RAJU. Isus govori zapravo o SPASENJU, i donosi nema nekoliko natuknica o kojima vrijedi razmišljati.

 

 

 

Prva stvar jest činjenica da POSTOJI ŽIVOT NAKON SMRTI. Kakav će to biti život; pakao ili raj- ovisi o tome KAKO ŽIVIMO SADA. To se naglašava riječima Abrahama upućenim bogatašu: “Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš.

 

 

 

U nastavku, po riječima Abrahama možemo razumjeti kako se SPASNJE IMA ZARADITI ŽIVOTOM NA ZEMLJI, jer kada se “prijeđe smrt” STANJE POSTAJE NEPROMJENJIVO. Kada bogataš zaželi malo utjehe od Lazara, Abraham ga upozorava kako je to NEMOGUĆE- NEMOGUĆE JE PROMIJENITI STANJE U KOJE SE DOĐE PO SMRTI, jer postaoji NEPREMOSTIVA ZAPREKA ZA TO: “K tome između nas i vas zjapi provalija golema te koji bi i htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema.

 

 

 

Ono što nas zanima jest dio teksta koji se odnosi na život bogataša PRIJE SMRTI, po kojem je trebao STEĆI NEGESKO BLAGO- ŽIVOT VJEČNI, RAJ. Zapravo, Isus nam donosi KRITERIJ ZA TO U DANAŠNJEM TEKSTU.

 

 

 

BOGATAŠ

 

 

 

Pogledamo li tekst pažljivije, uočit ćemo kako Isus o bogatašu ne govori ništa ružno. Kada hoće naglastiti neki nedostatak u karakteru, obično ga na određen način istakne tekstom, ali ovdje toga nema. Ono što se naglašava kao loše kod bogataša jest njegov lagodni način života, koji je posve u suprotnosti od Lazareva. Ali, maknemo li Lazara sa njegovih vrata, o kakvom ćemo bogatašu govoriti?

 

 

 

Kada ne bi u ovoj priči bilo Lazara, mogli bismo pomisliti kako je bogataš čovjeka koji DANOMICE VRIJEDNO RADI, POŠTENO STJEČE SVOJA DOBRA, MUČI SE I TRUDI, NIKOGA NIJE PREVARIO, PAZIO DA NE OŠTETI DRUGE. Sve je dakle stekao na pošten način- nigdje se ne spominje njegovo nepoštenje. Možemo kazati kako je čak bio i DOBAR ČOVJEK, kako nikoga nije povrijedio. Zašto je onda JEDAN DOBAR ČOVJEK ZAVRŠIO U PAKLU?

 

 

 

Ovaj je čovjek RADIO ZA SEBE I ZA SVOJE. On je SEBE, SVOJU OBITELJ, stavio kao cilj. To je samo po sebi dobro, ali kada čovjek krene raditi tako da ga NIŠTA IZVAN TOGA CILJA NE ZANIMA, njegov se rad, njegovi se napori pretvaraju u SREBROLJUBLJE I U SEBIČNOST. Pogledate li malo bolje u ovog čovjeka shvatit ćete kako se on čak i u paklu BRINE ZA SVOJE: “Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.” On ne želi da mu braća propadnu. Ali zbog svoje LJUBAVI PREMA SEBI (i isljučivo svojima)- NE VIDI NIKOGA IZVAN SVOGA ŽIVOTA. Nijedan čovjek koji se ne uklapa u njegov život, ne zanima ovog bogataša.

 

 

 

Možemo lako shvatiti kako problem ovog bogataša ne leži u njegovu bogatstvu, u količini koju je stekao, već U RAZLOZIMA ZBOG KOJIH JE TO STEKAO I KAKO TO BOGATSTVO KORISTI.

 

 

 

PROBLEM BOGATAŠA: NEDOSTATAK RAZUMIJEVANJA

 

 

 

Shvaćamo kako BOGATAŠ SVE USMJERAVA SEBI I SVOJOJ OBITELJI. Nije li tako i sa nama? Zar i mi ne radimo kako bismo stekli nešto ZA SVOJE? U redu, to je ispravno, ali nam se pri tom lako može dogoditi isto što i ovom bogatašu. Kada SVE SVOJE ŽIVOTNE CILJEVE- ciljeve svega što radite i planirate- USMJERITE SEBI, SVOJOJ OBITELJI, BRAĆI,... može vam se dogoditi da IZVAN TIH CILJEVA NE VIDITE NIKOGA!

 

 

 

Tako, čovjek lako gleda na život iz jedne perspektive iz koje NE VIDI NIKOGA OSIM SEBE I SVOJIH POTREBA. Ovom se bogatašu dogodilo da NIJE VIDIO LAZARA KOJI MU JE LEŽAO PRED VRATIMA: “A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve.” Ispred nosa mu je bio siromah po kojem se mogao spasiti da mu je iskazao samo malo ljubavi, ali ZBOG SVOJE USKOGRUDNOSTI, SEBIČNOSTI, SREBROLJUBLJA- taj nikoga nije vidio.

 

 

 

Ovo se može i nama dogoditi. GLEDAMO LI SAMO SEBE, USMJERIMO SE SAMO NA SEBE I SVOJE, lako možemo prihvatiti perpektivu gledanja na život iz koje DRUGE NEĆEMO PRIMJEĆIVATI. I može nam se dogoditi da budemo dobri, da radimo marljivo, da štedimo, da nikoga ne oštetimo, da nikoga ne povrijedimo,.... ALI DA ZAVRŠIMO U PAKLU!

 

 

 

Kriterij za to nalazi se IZVAN NAS- U BLIŽNJIMA. Ali NE U ONIMA KOJI NAM MOGU UZVRATITI DOBROM NA DOBRO (kao u slučaju ovog bogataša koji je brinuo samo za svoje), već U ONIMA KOJI NAM NE MOGU UZVRATITI NIČIM. Problem ovog bogataša, leži u GLEDANJU NA STVARNOST- on NIJE VIDIO PROBLEME DRUGIH. Mi to GLEDANJE SHVAĆAMO KAO RAZUMIJEVANJE; pa kada kažemo da netko “NE VIDI OVU ILI ONU STVAR U ŽIVOTU”, zapravo želimo kazati kako “NE RAZUMIJE NEŠTO”.

 

 

 

Problem kriterija za ulazak u nebo leži u RAZUMIJEVANJU SPRAM PROBLEMA DRUGIH LJUDI. Ovo se razumijevanje podrazumijeva kao normalno prema “svojima”, ali se od nas traži JEDNO SRCE ZA SVE LJUDE- TRAŽI SE VELIKODUŠNOST I OTVORENOST SVIM LJUDIMA, što znači da je KRITERIJ ZA ULAZAK U NEBO- RAZUMIJEVANJE ZA SVE.

 

 

 

Nama se može dogoditi da poput ovog bogataša ODMAHNEMO RUKOM NA PROBLEM ČOVJEKA U NAŠOJ BLIZINI i kažemo kako njegovi problemi nisu naši unatoč tome što smo u prigodi da mu pomognemo. To POMAGANJE NE MORA BITI MATERIJALNO, ALI SE RAZUMIJEVANJE u tom smislu može iskazati utjehom, lijepom riječi, savjetom, suosjećanjem,...

 

 

 

KRITERIJ: NEDOTATAK RAZUMIJEVANJA JEST NEDOSTATAK LJUBAVI

 

 

 

Ovo RAZUMIJEVANJE ZA DRUGE, zapravo donosi bit KRITERIJA ZA ULAZAK U NEBO. Poslužit ćemo se riječima svetoga Tome koji veli kako LJUBAV VIŠE OD DARIVANJA STOJI U RAZUMIJEVANJU. Kriterij za ulazak u nebo jest LJUBAV koja se iskazuje prije svega RAZUMIJEVANJEM. Stvar je jednostavna: bez razumijevanja za potrebe drugih, čak i jedna usluga koju učinite može postati bolni teret za onoga kojem “pomažete”. Bez razumijevanja uostalom, ni opraštanje nije moguće. Nema ljubavi koja je nama potrebna za spasenje bez razumijevanja potreba i problema drugih.

 

 

 

RAZUMIJEVANJE UVIJEK DRŽI NAŠU LJUBAV USMJERENU DRUGIMA, omogućava nam da VIDIMO SVIJET IZVAN SEBE, DA SHVATIMO KAKO I DRUGI LJUDI KOJI ŽIVE S NAMA IMAJU ISTE ILI VEĆE PROBLEME, KAKO NE TREBAMO ŽALITI SEBE I SAMO SE SOBOM BAVITI.

 

 

 

Ovo RAZUMIJEVANJE jest SHVAĆANJE stvarnih odnosa u životu. Ono definira našu ljubav, ali omogućava da produbimo svoja znanja o životu i proširimo svoja gledanja na njega.

 

 

 

Zašto govorimo o razumijevanju kao o ključu za ljubav? Pogledajte još jednom dijalog bogataša i Abrahama: “Nato će bogataš: ’Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.’ Kaže Abraham: ’Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!’ A on će: ’O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se.’ Reče mu: ’Ako ne slušaju Mojsija i Prorokâ, neće povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.’

 

 

 

Bogataš želi da se Lazara pošalje njegovoj braći kako bi ih uputio u ispravan način života. A Abraham mu daje smjernice u VJERI upućujući ga na Mojsija i Proroke. Bogataš to ne prihvaća i inzistira na Lazaru, na što mu Abraham odgovara kako oni NI LAZARU KOJI BI USTAO OD MRTVIH, NE BI POVJEROVALI. Drugim riječima, čovjek koji je tvrdo usmjeren na sebe TEŠKO MIJENJA SVOJE STAVOVE, TEŠKO IZLAZI IZ SEBE. Gotovo ništa ne može razbiti takvu uskogrudnu tvrdoglavost, pa čak ni očiti dokazi da je u krivu.

 

 

 

Ovaj dio teksta otkriva kako SU RAZUMIJEVANJE, SHVAĆANJE ŽIVOTA I LJUBAV U USKOJ VEZI. Ljubav prema sebi, ona sebična ljubav, ZATVARA NAM OČI PRED SVIJETOM IZVAN NAS, pa sve i da primimo dokaze da smo u krivu- NEĆEMO IH PRIHVATITI, NEĆEMO IH NI RAZUMJETI, NE ZATO JER NEMAMO “PAMETI”, VEĆ ZATO JER NEMAMO LJUBAVI.

 

 

 

To možete naći u primjerima oko sebe. Ima ljudi za koje velimo kako su jako dobri, ali žive ZA SEBE. Nikome ništa ne rade naopako, ali ŽIVE ZA SEBE, U JEDNOM SVOM SVIJETU, izvan kojeg NE VIDE NIŠTA, NE VIDE NIČIJI PROBLEM. Možete takvim ljudima GOVORITI KOLIKO GOD HOĆETE DA SU U KRIVU, MOŽETE IM IZNIJETI DOKAZE O TOME, MOŽE IH ČAK POGODITI I VELIKA NEVOLJA- TEŠKO DA ĆE PROMIJENITI SVOJ ŽIVOT. Ne mogu, ne stoga jer ne shvaćaju, već stoga jer jedina ljubav koju imaju u sebi, jest LJUBAV ZA NJIH SAME!