Biološki pokazatelji koji upućuju kako bi Isus mogao biti rođen u prosincu

 

Rebecca Salazar | Dec 10, 2017

izvor:

https://aleteia.org/2017/12/10/biological-evidence-that-jesus-actually-was-born-in-december/

Sigurno je kako je Jaganjac Božji rođen u isto vrijeme i na istom mjestu gdje i Pashalno janje.

Prije puno vremena, prihvaćala sam mogućnost kako 25. prosinca vjerojatno nije dan Kristova rođenja, te kako je pravi trenutak rođenja nepoznat i vjerojatno pada u proljeće. Jasno je kako stvarni datum rođenja nema utjecaja na liturgiju. To je samo jedna od onih tužnih stvari koja se tiče odraslih, jedan djelić čuda koje izmiče životu.

Od tada, se budi znatiželja u meni za povijesnim potvrdama koje će ići u prilog datumu rođenja od 25. prosinca. Taj se datum izvlači temeljem Zaharijina ulaska u Hram na službu paljenja tamjana. Također se može teološki izvući prema staroj tradiciji po kojoj prorok ima doći na svijet i otići s njega na isti kalendarski dan. Tako, Navještenje pada otprilike na sam dan razapinjanja, pa 25. prosinca dolazi devet mjeseci nakon 25. ožujka. Ovo su dobri argumenti, koji se čvrsto drže povijesnih istraživanja i logike.

Ipak, nijedan od ovih argumenata nije zadovoljio moje želje za konkretiziranjem datuma. Najvažniji prigovor vezan je uz pastire koji su na polju bili u noći vjerojatno čekaujući da se janjad ojanji. A janjad se nisu janjila u prosincu, već u proljeću, nikako u zimi.

Dake, kada netko upita: “Zašto slavimo Božić u prosincu ako su se janjad janjila u proljeće?”, umjesto da objašnjavam značenje 25. ožujka, valja mi isto pitanje postaviti drugačije: “Jesu li se janjad u Izraelu janjila u proljeće? Kako to mogu saznati?"

Awasi ovca je pustinjska ovca Srednjeg Istoka koja je tamo postoji već oko 5000 godina. To je jedina vrsta ovaca koja potječe sa onih prostora. Uzgaja se zbog vune, mesa i mlijeka. Ova se ovca pari u ljeto, a janjad donosi ZIMI kada je na pašnjacima dovoljno trave za ispašu koja potiče laktaciju u ovaca radi mlijeka. Tako u Izraelu, sezona janjaca traje od prosinca do kraja siječnja.

Ovo je činjenica koja se nalazi u praksi, To je stvar biologije.

Vrijeme u kojem se ovce “gone” (estrus ili vrijeme kada su ženke spremne za parenje) različito je od vrste do vrste. U vrsta sa sjevera, estrus započinje skraćivanjem danjeg svjetla nakon jesenskog ekvinocija. Stoga parenje započinje obično u listopadu i studenom, a janjci dolaze u ožujku i travnju. No kako se zemljopisno primičemo ekvatoru, dani se ne skraćuju u onoj mjeri kao na sjeveru. Stoga se ovce u subtropskim i tropskim krajevima (kakav je Izrael) obično tjeraju ranije, a janjce donose u zimskom razdoblju, ili ih ponegdje donose tokom cijele godine.

Ova slatka činjenica, meni je pojasnila druge stvari. Istina je kako se Isus, Jaganjac Božji, rodio u isto vrijeme kada i Pashalni janjci. Isitna je kako je to vrijeme bilo isto vrijeme Njegova ulaska u svijet i Njegova odlaska iz svijeta. Istina je kako je rođenje svetog Ivana Krstitelja u onaj dan koji potvrđuje i dan rođenja Isusa Krista.

Biologija tako uspostavlja simetriju u datumima rođenja, kojom obasjava moje razmišljanje uspostavljajući tako simetriju u meni između povijesti, teologije i biologije. Ranije sam mrmljala zbog nedostatka podataka kojima bi pojasnila moje djetinje znatiželje; sada na ovaj način dublje i više razumijem Božju providnost. Ustinu je dostojna i pravedna.

DODATNO POJAŠNJENJE:

Ovaj tekst pokušava pojasniti ne samo datum rođenja Isusa Krista, koji bi prema ovim činjenicama uistinu padao na dan 25. prosinca kada i slavimo Božić, već pokušava uspostaviti vezu Jaganjaca Božjeg- Isusa Krista, sa straozavjetnim Pashalnim jaganjcem koji se klao u večer Pashe.

 

Pasha naime pada u proljeće. Pogledate li na zemljopisnu kartu, shvatit ćete ovaj tekst: u Isusovo vrijeme, janjad se u Izraelu janjila u najbolje vrijeme za njih; u vrijeme progonstva u Egipat, janjad se u Egiptu janjila u, za to najbolje vrijeme, i to je vjerojatno kao i u Izraelu. U tom smislu, DATUM NE USPOSTAVLJA VEZU JAGANJCA BOŽJEG I PASHALNOG JAGANJCA, već vezu uspostavljaju DOGAĐAJ JANJENJA: janjci se u Egiptu i u Izraelu JANJE U ISTO DOBA GODINE.

 

Pa ako Isusa Krista- Jaganjca Božjeg, povezujemo s JANJCIMA KOJI SU ŽRTVOVANI U PASHI, postoji koincidencija u RAĐANJU: ZIMA, vjerojatno prosinac. Tako i teološki uspostavljamo vezu ISUSA SA PASHOM, KRIŽA SA PASHOM, SA PROLAZOM GOSPODINA KROZ OVAJ ŽIVOT KOJI JE ČOVJEKA OSLOBODIO ROPSTVA: u Egiptu je Izraelce oslobodio robovanja gospodarima, a u Izraelu je Gospodin nas oslobodio ropstva grijeha.

Postoji koincidencija i u UMIRANJU: Pashalni jaganjci su se klali u isto vrijeme kada je Isus bio razapet. JAGANJAC BOŽJI I PASHALNI JAGANJCI RAĐALI SU SE I UMIRALI U ISTO VRIJEME.

Osim toga, na Isusa možemo primjeniti sve one zakonske odredbe koje se primjenjuju na Pashalne jaganjce- one koji su žrtvovani u Pashi. Jaganjac mora biti zdav, bez mane- ISUS je bio SAVRŠEN, bez mane, bez grijeha na sebi. Jaganjac se uvodi u prostor u kojem će biti žrtvovan četiri dana prije žrtvovanja- ISUS ULAZI U JERUZALEM ČETIRI DANA PRIJE RAZAPINJANJA. Jaganjcu se ne smiju lomiti kosti- ISUS NIJE SLOMLJENA NIJEDNA KOST, kao što je to učinjeno razbojnicima koji su bili razapeti zajedno s njim, Jaganjcu se PROBADALO SRCE DA IZ NJEGA POTEČE KRV- ISUS JE BILO PROBODENO SRCE KOPLJEM I IZ NJEGA SU POTEKLI VODA I KRV.

Ne čini li Vam se kako je tu previše toga da bismo ovu sličnost Pashalnog jagajca i Jaganjca Božjeg Isusa Krista, mogli nazivati slučajnom?