RASPORED ŽUPNOG VJERONAUKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017/2018.

 

Sukladno dogovoru sa roditeljima, vjeronauk će se održavati SUBOTOM i to prema slijedećem rasporedu:

 

   • za djecu DO PRIČESTI:

     • 09:00

   • za djecu IZMEĐU PRIČESTI I KRIZME:

     • 10:30

   • MINISTRANTI:

     • 12:30

   • KRIZMANICI:

     • 20:00