DAN

DATUM

MISA

SAT

NAKANA

svetac

Nedjelja

02. svibnja

MIMICE

09:00

+BUDIŠIN Vinko I Zdravka

PETA VAZMENA

LOKVA

10:30

Za narod

 

 

 

 

 

 

Ponedjeljak

03. svibnja

LOKVA

19:00

+MIHANOVIĆ Nediljka i Ante

Sv. Filip I Jakov

 

 

 

 

 

 

Utorak

04. svibnja

LOKVA

18:00

+MARUŠIĆ Stipe Pukov

Svagdan

19:00

+RADIĆ Zdravko

 

 

 

 

 

 

Srijeda

05. svibnja

MARUŠIĆI

17:00

+MAJSTOROVIĆ Pero i Cvijeta

Svagdan

LOKVA

19:00

+KOVAČIĆ Kata

 

 

 

 

Četvrtak

06. svibnja

MIMICE

18:00

+MIMICA Ivan- Žara

Svagdan

18:30

Klanjanje

 

 

 

 

 

 

Petak

07. svibnja

LOKVA

19:00

osobna

Sv. Duje

 

 

 

 

 

Subota

08. svibnja

LOKVA

19:00

+KOVAČIĆ Nediljka I Pere

Svagdan

 

 

 

 

 

 

Nedjelja

09. svibnja

MIMICE

09:00

osobna

ŠESTA VAZMENA (Majčin dan)

LOKVA

10:30

Za narod