DAN

 DATUM

 MJESTO

 SAT

 NAKANA

 SVETAC

 Ponedjeljak

16. 5. 

Lokva

17:00

Miro Stanić

svagdan 

 Utorak

17. 5. 

Lokva

17:00 

Matija Katić

svagdan

Srijeda

 

     

 

           

 

 Četvrtak

 

19.5.

 

Mimice

 

17.30

18:00

 

 

pok. ob. Ante Medić 

klanjanje 

 

svagdan

 

Petak

 

 

20. 5.

 

Lokva

 

17:00 

 

Ante i Marija Radić 

 

svagdan

 

 Subota

 

21. 5.

Marušići

 

 

Pisak  

 

 

16:00 

 

17:00

Iva, Niko i Danica Zrno

 

Ljubo i Bernarda Iđ. i Ranka Martinović

 

 

6. vazmena

 

 Nedjelja

 

22. 5.

 Mimice

 

 Lokva

9:00

 

10:30 

Rude i Nevenka Mimica

 

za narod

6. Vazmena