DAN

 DATUM

 MJESTO

 SAT

 NAKANA

 SVETAC

 

 Ponedjeljak

 

17. 01.

 

Lokva 

 

17:00

 

Petar Knezović

 

 

Sv. Antun opat

 Utorak

18. 01.

 Lokva

17:00

Čedomil i Terezija Lović

svagdan

 

Srijeda

   

 

 

svagdan 

           

 Četvrtak

20. 01.

 Mimice

 

17:30

 

nakana

 

svagdan

 Petak

21. 01

 Lokva

17:00 

Ruža Gajšak

    sv. Agneza

 Subota

22. 01.

Marušići 

Pisak 

16:00 

17:00 

Andrija i Marija Pavešković 

Mira Kuzmanić 

      svagdan

 Nedjelja

16. 01.

 Mimice

 Lokva

8:45

10:00

na nakanu

za narod

3. Kroz godinu

                 

                                     U NEDJELJU 23. SIJEČNJA  SV. MISE

                                                 MIMICE: 8.45 

                                                 LOKVA  10:00