DATUM

 MJESTO

 SAT

 NAKANA

 SVETAC

26. 09. 

 

Ponedjeljak

LOKVA

 

17:00 

ako bude lijepo vrijeme misa u groblju 

 

 

sv. Kuzma i Damjan

27. 09

Utorak

LOKVA

 

18:00 

 

Drago Bauk 

 

 

srijeda 

 

 

 

 

 

29. 09.

Četvrtak

MIMICE

17:00 

 

Miroslava i Tomo Mimica

 

sv. Mihovil

30. 09.

Petak

LOKVA

18:00

 

Jere i Janja Galić

 

sv. Jeronim

 

01. 10. 

 

Subota

 

MARUŠIĆI

 

PISAK

 

 

18:00 

 

19:00

 

 

Ante i Marko Marušić

 

 

Ante Kuzmanić Crveni

 

 

27. kroz godinu

 

02. 10.

 

Nedjelja 

MIMICE

 

 LOKVA

9:00

 

10:30 

pok. branitelji

 

za narod

 

27. kroz godinu

 

                

                                      NEDJELJNE MISE U NAŠOJ ŽUPI

 

                                      MARUŠIĆI - SUBOTOM U 16:00

                                      PISAK - SUBOTOM  U  17:00

                                      MIMICE - NEDJELJOM - 9:00

                                      LOKVA ROGOZNICA - NEDJELJOM 10:30

                                       Listopadska pobožnost - molitva krunice

                                       U Marušićima svaki dan u 15.30 krunica

 

                               Na misu i dogovor za vjeronauk prvopričesnika

                               pozivaju se roditelji 3. razreda osnovne škole

                                25. rujna  u 10.30 - Lokva 

 

                              Mise za početak vjeronaučne godine 2. 10.

                              Mimice : 9.00 poslije mise dogovor za vjeronauk

                              Lokva  : 10.30  poslije mise dogovor za vjeronauk