DAN

 DATUM

 MJESTO

 SAT

 

 NAKANA

 SVETAC

 Ponedjeljak

8. 08. 

Lokva

 

 

19:00 

 

Ljubica Buljević

 

sv.Dominik

 Utorak

09.08

Lokva

19:00 

  

 

Ante i Ana Bauk

 

Sv. Terezija od križa

Srijeda

 

 

  

 

 

 

 

 

 

svagdan

           

 

 Četvrtak

 

11. 08

 Mimice

 

 

19:00 

 

 

 

 

Jugana Mimica i Katica Klempić

 

 

 

sv. Klara

 

Petak

 

 

12. 08. 

 

Lokva

18:30

19:00 

 

krunica

Katica Bauk

 

Trodnevnica

 

 Subota

 

13. 08

 

Marušići

 

Pisak  

Lokva  

 

18:00 

 

19:00

19:00

 

 

Pok. Ob. Marušić i Pinjuh 

Petromila, Ante i Ana Kuzmanić 

 

 

Trodnevnica Lokva

 

 Nedjelja

 

14. 08.

 Mimice

 

 Lokva

9:00

 

10:30 

 

Petar, Iva i Matuša Periš 

 

za narod

20. kroz godinu

 

                

                                          

                                      NEDJELJNE MISE U NAŠOJ ŽUPI

                                      MARUŠIĆI - SUBOTOM U 18:00

                                      PISAK - SUBOTOM  U  19:00

                                      MIMICE - NEDJELJOM - 9:00

                                      LOKVA ROGOZNICA - NEDJELJOM 10:30

                 

                                     U petak počinje trodnevnica u čast Velike Gospe!

                                     Krunica u 18:30 i sv. Misa u 19:00

                                     U subotu krunica u 18:30 i sv. Misa u 19:00

                                     U subotu za ispovijed 2 svećenika!!!                                                             U nedjelju misa u 10:30

 

        U subotu ujutro 13. 8.  u 7:00 akcija čišćenja oko crkve u Lokvi! 

        Ponijeti alat sa sobom!     

        NA VELIKU GOSPU SV. MISE: MIMICE 8:00 

              LOKVA  10:00 - predvodi don Mijo Šurlin, 

                upravitelj svetišta Vepric

       NA SV. ROKA U UTORAK SV. MISE

       LOKVA  8:00

       MIMICE  10:00