PRIPRAVA ZA SVETU MISU

 

Ovo su molitve uz koje su se sveci pripravljali za pričest

 

Sveci su se jako obogaćivali po pričestima jer su se brižno pripravljali. Sv. Alojzije Gonzaga se tri dana pripravljao za pričest, a tri dana je zahvaljivao. Zato treba žarko željeti primiti Isusa u pričesti.

 

Foto: Elvir Tabaković

 

Molitva priprave za pričest sv. Tome Akvinskoga

 

Svemogući vječni Bože, evo pristupam k sakramentu tvoga jedinorođenoga Sina Gospodina našega Isusa Krista. Pristupam kao bolesnik liječniku života, nečist studencu milosrđa, slijep suncu vječne svjetlosti, ubog i siromašan Gospodaru Neba i zemlje. Molim stoga obilje tvoje neizmjerne darežljivosti, da se udostojiš izliječiti moju nemoć, oprati nečistoću, prosvijetliti sljepoću, obogatiti siromaštvo, zaodjenuti golotinju, da anđeoski Kruh Kralja nad kraljevima i Gospodara nad gospodarima primim tolikom čistoćom i vjerom, takvim raspoloženjem i nakanom kako je korisno za spasenje moje duše. Dopusti mi, molim te, da primim ne samo sakrament Gospodnjeg tijela i krvi, nego i sve njegove božanske učinke. Preblagi Bože, daj mi tijelo svojega Jedinorođenog Sina Gospodina našega Isusa Krista, koje je uzeo od Djevice Marije, tako primiti da budem dostojan pridružiti se Njegovu otajstvenom Tijelu i pribrojiti se među njegove udove. Preljubljeni Oče, dopusti mi da tvoga preljubljenog Sina, kojega sada pod prilikama kruha na putovanju kanim primiti, napokon otkrivena lica uzmognem gledati na vijeke, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova! Amen.

 

Molitva priprave za pričest sv. Lujze de Marillac

 

Duše Sveti, ljubavi Oca i Sina, dođi očisti moju dušu i učini je lijepom, da bi mogla biti po volji mojega Spasitelja kako bih ga primila njemu na slavu i meni na spasenje. Svim srcem želim te, kruše anđeoski! Ne gledaj na moju nedostojnost koja me udaljuje od tebe, nego pogledaj na svoju ljubav kojom me ljubiš, promatraš i pozivaš da Ti pristupim. Daruj se sav meni, molim te, Bože moj, i učini da tvoje Predragocjeno Tijelo, tvoja sveta Duša, tvoje slavno Božanstvo kojima se klanjam u Presvetom sakramentu potpuno zagospodare samnom. O slatki Isuse, o dobri Isuse! Bože moj i sve moje, smiluj se svim dušama koje si otkupio svojom predragocjenom Krvlju. Rani duše duboko svojom ljubavlju kako bi ti postale zahvalne za ljubav koja te je nagnala da nam se daruješ u ovom Presvetom sakramentu. Prikazujem ti slavu koju imaš u sebi od vječnosti i sve milosti koje si udijelio Djevici Mariji i svim svetima sa slavom koju će Ti u vječnosti iskazivati u toj istoj ljubavi. Amen.

 

Molitva priprave za pričest sv. Bazilija Velikog

 

Gospodine, znam da sam nedostojan primiti tvoje prečisto Tijelo i predragocijenu Krv, o Kriste, Bože moj, poznajem moje grijehe te znam da jedem i pijem moju osudu ako ne prepoznajem tvoje Tijelo i Tvoju Krv pod prilikama posvećenog kruha i vina. Ali pun pouzdanja u tvoje milosrđe, pristupam tebi koji si kazao: ‘Tko jede moje tijelo i pije moju krv ostaje u meni i ja u njemu.’ Smiluj mi se dakle, Gospodine, iako sam grešnik ne postidi me, nego mi budi milosrdan po svome milosrđu. Neka me ova sveta otajstva ozdrave, očiste, prosvijetle, obrane, spase i posvete mi tijelo i dušu. Neka udalje od mene svaku maštu, svako zlodjelo, svaki đavolski utjecaj koji u duhu djeluje na moje udove. Neka po primanju ovih svetih otajstava poraste prema tebi moja nada i ljubav, neka poprave moj život i učine ga sigurnim kako bi napredovao u kreposti i savršenstvu, opsluživao zapovijedi i primio tvoga Svetoga Duha. Neka ona budu popudbina, za vječni život i draga obrana pred tvojim zastrašujućim sudom te da mi ne budu na sud i osudu, nego na spasenje. Amen.

 

Molitva priprave za pričest sv. Petra Damianija

 

Gospodine Isuse, koji si istinski svjetlo, klanjam ti se. Zašto dopuštaš da ostanem u tami? Siromašan li sam, klanjam se svjetlu, a biram tamu, služim u ljubavi istini, a gubim se u beskorisnim i ispraznim mislima. Gospodine, koji si obasjao paklene ponore svjetlom tvog Božanstva, pogledaj na tamni kaos moga srca i ispuni ga svjetlom tvoje prisutnosti, da stvaralac tame ne može zadržavati moju dušu u tajanstvenoj tami, Ti koji si se udostojao otkupiti me i koji si vječno svjetlo, prosvijetli me. Ti koji si izliječio gubavca, očisti me. Ti, koji si uskrisio Lazara iz groba, uskrisi i mene sveg ružnog zbog poroka i grešnih navika. Ti koji si obranio Danijela od lavova, spasi me, koji si izbavio tri mladića iz užarene peći, oslobodi me. Ti si otac svjetla, od tebe dolazi svako dobro i svaki savršeni dar. Ti si izvor života I zora vječnog spasenja. Amen.

 

Molitva priprave za pričest sv. Ivana Damašćanskog

 

Gospodine Isuse Kriste, Bože naš koji jedini imaš vlast otpuštati ljudima grijehe, Ti koji si sama dobrota i prijatelj ljudi, oprosti sve moje grijehe koje sam svjesno ili nesvjesno učinio i daj da budem dostojan, te da ne zaslužim osudu, sudjelujući u tvojim prečistim, božanskim i slavnim Otajstvima koja oživljuju. Neka mi se ne pretvore u kaznu ili otežanje grijeha, nego neka mi budu na čišćenje, posvećenje, zalog budućeg života i nebeskog kraljevstva, zaštita i obrana koja udaljava moje neprijatelje i briše moje bezbrojne grijehe. Slavimo te skupa s Ocem i Duhom Svetim sada i u vijeke vjekova, jer si Bog dobrote, milosrđa i ljubavi prema ljudima. Amen.

 

Molitva priprave za pričest sv. Franje Saleškoga

 

O istinska i savršena ljubavi, koje li ljubavi da silaziš u dušu mene bijednika? Dođi, dođi, željo srca moga, duša moja za tobom čezne. Prikazujem ti, Bože, ovu moju pričest da bih udovoljio tvojoj želji da siđeš u mene i sjediniš se sa mnom, Bože moj i sve moje. O kojeg li čuda! Bog silazi s Neba zbog mene i skriva svoje veličanstvo pod krhkim plaštem prilika kruha i vina. O kako je to istinito, Bože moj. Budući da si ljubio svoje, na poseban način si ih ljubio na kraju života ustanovljujući ovaj Božanski sakrament. Bože moj, Ti si sama dobrota, kako je moguće da mogu ljubiti nešto drugo osim tebe? Ah, Gospodine, privuci me sve više svome Srcu. Više želim tvoju ljubav i tvoju dobrotu od svega što mogu naći u svijetu. Ti si moja jedina ljubav. Želim samo tebe ljubiti i sve ostaviti da bih te mogao uzljubiti. Udijeli mi tvoju milost da to učinim jer bez nje ne mogu ništa. Moj ljubljeni Isuse, ako želiš da te promatram, pogledaj prije Ti na mene i svojim duhom podigni moj duh. Ja sam ništavan, ništa ne mogu, niti što vrijedim, zato ne ostavi me u nepoznavanju tolikih milosti koje si mi udijelio. Tebi za ljubav odričem se svake utjehe koju bih mogao osjetiti i prihvaćam svaku patnju koju mi želiš poslati u vremenu i nakon moje smrti. Ja sam i bit ću sav tvoj, te se usuđujem moliti da mi udijeliš ne samo tvoja dobra, nego tebe samoga. Želim se pričestiti da bih se s tobom još više sjedinio. O Vječni Oče, prikazujem Ti muku tvoga Sina za moje spasenje i za spasenje cijelog svijeta. Ne gledaj na moje grijehe, nego pogledaj na ljubav tvoga ljubljenoga Sina prema nama koja ga je privukla u ovaj Sakrament. Smiluj mi se, Bože, zbog te njegove ljubav

 

Moj Otkupitelju, priznajem da sam beskrajno nedostojan pristupiti i primiti te zbog svojih grijeha i nepročišćenosti. Zato ti kažem: Nisam dostojan, Gospodine. Kad bih te ljubio svom ljubavlju kojom te ljube svi serafini, i tada bih bio nepripravan primiti te. Ponovno ti kažem: Nisam dostojan, Gospodine. Pa ipak, dođi ljubljeni moj Gospodine, i učini u meni ono zbog čega dolaziš. Ja sam bijednik, ali ti tvoja dobrota ne dopušta gledati na moju bijedu. Dođi u moju dušu i posveti je, očisti moje srce i zavladaj u njemu, uđi u moje tijelo i čuvaj ga. Ne odvoji me nikada od svoje ljubavi. Plamenu koji izgaraš, sažezi sve što vidiš u meni nedostojno tvoje prisutnosti i što može biti zaprekom tvojoj milosti i ljubavi. O Marijo, majko mog Otkupitelja, budi milostiva meni siromašnom grešniku, moli se za mene da bih po tebi u savršenoj ljubavi zagrlio tvoga Sina, i postao duša po njegovu Srcu. Amen.

 

Molitva priprave za pričest sv. Ivana Zlatoustog

 

Vjerujem, Gospodine, i ispovijedam da si Ti uistinu Krist, Sin živoga Boga, koji si došao na svijet spasiti grešnike, od kojih sam prvi ja. Vjerujem da je ovo samo Tvoje prečisto Tijelo i sama Tvoja dragocjena Krv. Molim Te, smiluj mi se i oprosti mi moje grijehe, koje sam počinio bilo namjerno bilo nenamjerno, riječju ili djelom, znajući ili neznajući. Daj mi da u Tvojim prečistim Otajstvima imam udjela ne na sud nego na oproštenje grijeha i život vječni. Amen.

 

Priređeno prema tekstu objavljenom na stranici www.monfortanci.com.