Liturgija ukorijenjena u Svetom pismu

 

Dvije stvari su me potakle da prenesem ovaj tekst. Prvi je razlog taj što mi se čini kako ovaj tekst pomaže shvatiti vjernicima (ali i mojim kolegama) kako liturgija ima svoja pravila koja su utemeljena na Riječi Božjoj, te ta pravila U SEBI NOSE SLIKU SVETOPISAMSKE RIJEČI.

Drugi je razlog NEPOZNAVANJE SVETOG PISMA. Naime, LITURGIJSKO ZNAČENJE STVARI NE MOŽETE PREPOZNATI AKO NE POZNAJETE SVETO PISMO. Knjiga koja u Svetom Pismu najljepše opisuje liturgiju preko NEBESKE ILI BOŽANSKE LITURGIJE jer Knjiga Otkrivenja (Apokalipsa). Na žalost, živimo u vremenu u kojem mnogi koji to čitaju čine na krivi način, pa umjesto da se usmjere na LITURGIJU, NA MISU koju bi trebali prepoznati u riječima Otkrivenja, više se bave kojekakvim proročanstvima te čitamo po internetu i po novinama kako temeljem pročitanog "gataju" svakodnevno "prepoznajvajući" znakove Sudnjeg dana. Niti je to bitno, niti Bog želi da se bavimo time.

Puno je bitnije SUDJELOVATI SRCEM I DUŠOM U LITURGIJI koju nam je Gospodin ostavio. Stoga, Vam prenosim ovaj tekst kako bi Vam približio vezu liturgije i Svetoga Pisma.

Vjernici često nisu svjesni koliko je naša Sveta liturgija ukorijenjena u Bibliji. Arhitektura naših tradicionalnih crkava; uporaba svijeća, tamjana, i zlatnih kaleža; položaji stajanja i klečanja; oltar; pjevanje himni; svećeničke albe i tako dalje- sve je prikazano u Svetom pismu. Neki od tih detalja su obilježja drevnog židovskog hrama, ali većina njih je istaknuta u Knjizi Otkrivenja (Otkr), koja opisuje liturgiju Neba.

Liturgija ovdje na zemlji je slika liturgije u nebu; zato je ona toliko ozbiljna i ne smije se mijenjati kako kome padne napamet. Knjiga Otkrivenja opisuje nebesku liturgiju i usredotočuje se na svitak ili knjigu koja sadrži smisao života i odgovore na sve što tražimo. Također se fokusira na Janje Božje, koje stoji, ali s tragovima klanja koje je izvršeno na njemu. Zar to ne zvuči poznato? To je liturgija Riječi i liturgija Euharistije.

Dobro je biti svjestan biblijskih korijena svete liturgije, ne samo radi naše vlastite izgradnje nego i kao odgovor onim protestantskim kršćanima koji su u velikoj mjeri ove rituale ostavili po strani i kritiziraju njihovu upotrebu (tu bi se mogli ubrojiti i neki katolici).

Zbog takvih kritika moramo inzistirati na tome da su ti rituali, ispravno shvaćeni, mistično i duboko biblijski ukorijenjeni. Nadalje, oni predstavljaju nebesku liturgiju, jer gotovo svi se spominju kao aspekt bogoslužja ili liturgije koja se odvija na Nebu. U tom svjetlu, bila bi ozbiljna pogreška mijenjati ih ili imati odbojan stav prema njima.

Imajući to na umu trebali bi razmotriti biblijske reference za uobičajene elemente katoličke (i pravoslavne) liturgije. Komentari autora ovog teksta su u crvenom.

Svijeće

• Otk 1, 12-13 Okrenuh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I okrenuvši se, vidjeh sedam zlatnih svijećnjaka, a posred svijećnjaka netko kao Sin Čovječji.

U tradicionalnim katoličkim župama, postoji šest svijeća na oltaru a sedma svijeća se iznosi kada je prisutan biskup.

• Otk 4, 6 pred prijestoljem gori sedam ognjenih zubalja, to jest sedam duhova Božjih.

Oltar

• Otk 9,13 Šesti anđeo zatrubi. I začujem neki glas iz rogova zlatnoga žrtvenika pred Bogom

Otk 8, 3 I drugi jedan anđeo pristupi i sa zlatnom kadionicom stane na žrtvenik. I dano mu je mnogo kâda da ga s molitvama svih svetih prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem

Stolica

• Otk 4, 1kad gle: prijestolje stajaše na nebu i na prijestolje Netko sjede. 3Taj što sjede bijaše nalik na jaspis i sard. A uokolo prijestolja dúga slična smaragdu…

Dn 7, 9 Gledao sam: Prijestolja bjehu postavljena i Pradavni sjede. … U svetoj liturgiji, istaknuta je stolica svećenika. No, kada on zauzme svoje mjesto, mi ipak ne bi trebali gledati don Antu, nego samog Gospodina koji stoluje u našoj sredini.

Svećenici (starješine) u albi

• Otk 4, 4 starješine, obučene u bijele haljine…

Biskupska mitra, svećenikova bireta –

• Otk 4, 4;10 sa zlatnim vijencima na glavi… I stavljaju svoje vijence pred prijestolje …

U liturgiji, biskup smije nositi svoju mitru u samo propisanim trenucima. Ali, kada ide pred oltar mora odložiti svoju mitru. Svećenik koji nosi biretu u Staroj misi je upućen da svoju biretu skine na spomen Svetog Imena i da je odloži po strani, kada ide pred oltar.

Usredotočenost na svitak (knjigu), Liturgija Riječi –

• Otk 5, 1- 5 I vidjeh: na desnici Onoga koji sjedi na prijestolju – knjiga, iznutra i izvana ispisana, zapečaćena sa sedam pečata! I vidjeh snažna anđela gdje iza glasa proglašuje: »Tko je dostojan otvoriti knjigu i otpečatiti pečate njezine?« I nitko – ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom – nije mogao otvoriti knjige i pogledati u nju. Briznem u plač jer se nitko ne nađe dostojan otvoriti knjigu i pogledati u nju. A jedan od starješina reče: »Ne plači! Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih.«

U antičkom svijetu, knjige kakve poznajemo danas još nisu postojale. U 1. stoljeću knjige su se sastojale iz više komada pergamene jednake veličine, koji su savijani na sredini i spajani kožnom kopčom.

Tamjan, Zagovornička molitva –

• Otk 8, 3-4 I drugi jedan anđeo pristupi i sa zlatnom kadionicom stane na žrtvenik. I dano mu je mnogo kâda da ga s molitvama svih svetih prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem. I vinu se dim kadni s molitvama svetih iz ruke anđelove pred lice Božje….

• Otk 5, 7 i dvadeset i četiri starješine padoše ničice pred Jaganjca. U svakoga bijahu citre i zlatne posudice pune kâda, to jest molitava svetačkih;

Himni –

• Otk 5, 8 pjevaju oni pjesmu novu:

»Dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine jer si bio zaklan i otkupio, krvlju svojom, za Boga ljude iz svakoga plemena i jezika, puka i naroda;

• Otk 14, 1 I vidjeh: gle, Jaganjac stoji na gori Sionu, a s njime sto četrdeset i četiri tisuće – na čelima im napisano ime njegovo i ime Oca njegova! …Pjevali su pjesmu novu pred prijestoljem i pred četiri bića i pred starješinama. Nitko ne mogaše naučiti te pjesme doli one sto četrdeset i četiri tisuće – otkupljeni sa zemlje.

• Otk15, 3 Pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega, i pjesmu Jaganjčevu: »Velika su i čudesna djela tvoja, Gospodine, Bože, Svevladaru! Pravedni su i istiniti putovi tvoji, Kralju narodâ!

4Tko da te se ne boji, Gospodine, tko da ne slavi ime tvoje! Ti si jedini svet! I zato svi će narodi doći i klanjati se pred tobom jer se očitovahu pravedna djela tvoja!«

Svet, Svet, Svet –

• Otk 4, 8 Bez predaha dan i noć govore: »Svet! Svet! Svet Gospodin, Bog, Svevladar, Onaj koji bijaše i koji jest i koji dolazi!«

Prostracija (klečanje) –

• Otk 4, 10 dvadeset i četiri starješine padnu ničice pred Onim koji sjedi na prijestolju i poklone se njemu – Živomu u vijeke vjekova. I stavljaju svoje vijence pred prijestolje …

• Otk 5,14 A starješine padnu ničice i poklone se. U današnjem okruženju, rijetko ima mjesta kako bi svi mogli leći po zemlji u stavu prostaracije. Klečanje je nastalo kao praktično rješenje za nedostatak prostora, ali zahtjeva isto ponašanje poniznog klanjanja pred Bogom.

Jaganjče Božji –

• Otk 5, 6 I vidjeh: posred prijestolja i četiriju bića i posred starješina stoji, kao zaklan, Jaganjac

Aklamacije –

• Otk 5,11 I vidjeh, i začuh glas anđela mnogih uokolo prijestolja, i bića i starješina. Bijaše ih na mirijade mirijada i tisuće tisuća. 12Klicahu iza glasa: »Dostojan je zaklani Jaganjac primiti moć, i bogatstvo, i mudrost, i snagu, i čast, i slavu, i blagoslov!«

Amen! –

• Otk 5,14 I četiri bića ponavljahu: »Amen!«

Tišina –

• Otk 8, 1 Kad Jaganjac otvori sedmi pečat, nasta muk na nebu oko pola sata. (A vi ste mislili kako vaš svećenik čeka previše dugo nakon pričesti?)

Marija –

• Otk 12, 1I znamenje veliko pokaza se na nebu: Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda. 2Trudna viče u porođajnim bolima i mukama rađanja.

Sretni su oni koji su pozvani na Njegovu “večeru” –

• Otk 19, 6 I začuh kao glas silna mnoštva i kao šum voda mnogih i kao prasak gromova silnih: »Aleluja! Zakraljeva Gospod, Bog naš, Svevladar! 7Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo jer dođe svadba Jaganjčeva, opremila se Zaručnica njegova!; … I reče mi: »Piši! Blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jaganjčevu!«

Zlatno posuđe, ruho

• Otk 1,12 Okrenuh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I okrenuvši se, vidjeh sedam zlatnih svijećnjaka

• Otk 1,13, a posred svijećnjaka netko kao Sin Čovječji, odjeven u dugu haljinu, oko prsiju opasan zlatnim pojasom;

• Otk 5, 8 A kad on uze knjigu, četiri bića i dvadeset i četiri starješine padoše ničice pred Jaganjca. U svakoga bijahu citre i zlatne posudice pune

• Otk 8, 3 I drugi jedan anđeo pristupi i sa zlatnom kadionicom stane na žrtvenik. I dano mu je mnogo kâda da ga s molitvama svih svetih prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem.

• Otk 5,16 Iziđe sedam anđela; odjeveni bijahu u blistav bijeli lan, oko prsiju opasani zlatnim pojasom.

• Otk 15,7 sedam zlatnih čaša

Vitraji

Otk 21,10 [nebeski grad] okružen zidinama velikim i visokim, sa dvanaest vrata: na vratima dvanaest anđela i napisana imena dvanaest plemena Izraelovih. 13Od istoka vrata troja, od sjevera vrata troja, od juga vrata troja, od zapada vrata troja. 14Gradske su zidine imale dvanaest temelja, a na njima dvanaest imena dvanaestorice apostola Jaganjčevih. (Slike vitraja u našim crkvama su ovdje pronašle svoj izvor.)

Izvor

(Članak iz arhive quovadiscroatia.com, prvotno objavljen 13. studenog 2014.)