Dječja predstava sv.Nikoli, održana 06. prosinca, 2015