Dječji igrokaz, održan 21. kolovoza, 2016.

Glumci:
Duje Bauk, Mia Brekalo, Paula Šantić, Tina Mimica, Lea Kuzmanić, Nera Kuzmanić, Franko Šarić, Ivona Buljević, Anamarija Kuzmanić, Ivana Galić, Nikolina Kovačević

Tekst:
Meri Spain

Snimio i obradio:
Borko Gunjača