Dječji igrokaz, održan na badnjak, 24. prosinca, 2016.

Tekst:
Meri Spain

 

i pred crkvom smo imali jaslice, za sve koji nisu vidjeli evo dvije slike: