DAROVI DUHA SVETOGA

 

 

 

U želji da približimo “Velikog Neznanca”, Duha Svetoga svima koji ga u svom srcu žele, pokušat ćemo progovoriti malo o DAROVIMA kojima nas Duh pohodi. Sedam je darova: Dar razuma, znanja, mudrosti, savjeta, pobožnosti, jakosti, dar straha Božjeg. Katekizam Katoličke Crkve ih opisuje kao TRAJNA RASPOLOŽENJA KOJA ČOVJEKA ČINE POSLUŠNIM POTICAJIMA DUHA SVETOGA.

 

 

 

DAR RAZUMA

 

 

 

Papa Pavao VI naučava: “Duh Sveti je duša Crkve. On je taj koji upućuje vjernike u duboko značenje Isusova nauka I njegovih otajstva” (Apostolska pobudnica Evangelii nuntiandi). “Duh Sveti nas vodi od prvih prosvjetljenja o vjeri do sve dubljeg razumijevanja obajve” (II Vatikasnki Sabor, Dogmatska konstitucija Dei Verbum).

 

 

 

Pomoću dara razuma primamo mogućnost dubljeg spoznanja objavljenih otajstava ili boljeg razumijevanja vjere. “Poznajemo to otajstvo dugo vremena; tu riječ smo čuli I čak o njoj mnogo puta razmišljali; ali, u danom trenutku, ona potresa naš duh na jedan nov način; čini se kao da nikada do tada to nismo doista razumjeli” (A. Riaud, La accion del Espiritu Santo)

 

 

 

“Zahvaljujući tom daru, Boga se nazire već ovdje na zemlji” (Sveti Toma Akvinski, Teološka Suma, I-II, q. 69, a. 2).

 

 

 

“Poput čovjeka koji nije učio niti išta radio da bi znao čitati, a svu poznatu znanost je našao u sebi, ne znajući ni kako ni odakle, budući da se nikada nije pomučio da bi naučio abecedu. Čini se da ova posljednja usporedba ponešto rasvjetljuje ovaj nebeski dar, zato što se u jednom času osjeti tako mudrom I s tako jasnom spoznajom o tajni Presvetoga Trojstva, I o drugim uzvišenim stvarima, da nema toga teologa s kojim se ne bih usudila raspravljati o istini ovih veličajnosti” (Sveta Terezija Avilska, Moj život, 27,8-9).

 

 

 

“Ovaj dar daje nam kao božansko osjetilo za razlučivanje onoga nadnaravnog što postoji u svijetu” (F.F. Carvajal, Razgovarati s Bogom, sv. III, str 270.).