U želji da približimo “Velikog Neznanca”, Duha Svetoga svima koji ga u svom srcu žele, pokušat ćemo progovoriti malo o DAROVIMA kojima nas Duh pohodi. Sedam je darova: Dar razuma, znanja, mudrosti, savjeta, pobožnosti, jakosti, dar straha Božjeg. Katekizam Katoličke Crkve ih opisuje kao TRAJNA RASPOLOŽENJA KOJA ČOVJEKA ČINE POSLUŠNIM POTICAJIMA DUHA SVETOGA.

DAR ZNANJA

 

 

Lako se ovaj dar pobrka sa darom razuma. Postoji razlika u objektu: dar razuma usmjeren je OTAJSTIVMA VJERE I NJIHOVU BOLJEM RAZUMIJEVANJU, dok je dar znanja usmjeren OTKRIVANJU VEZE IZMEĐU STVORENOGA I STVORITELJA.

 

 

Dar znanja je nadnaravno raspoloženje duše po kojem ona sudjeluje u samome Božjem znanju, otkriva odnose koji postoje između svega stvorenoga I Stvoritelja, I u kojoj mjeri I smislu, služe konačnome čovjekovu cilju. Ova dar pomaže čovjeku da spozna kako su sve stvorene stvari kao znakovi koji vode do Stvoritelja, a to znači da po tom dar čovjek shvaća nadnaravni red svega stvorenoga.

 

 

Kršćanin, poslušan poticajima Duha Svetoga, pomoću ovog dara zna jasno raspoznati ono što ga dovodi do Boga I ono što ga od Boga odvaja. Ovo se odnosi na bilo koji dio našeg života. Tako se može kazati da Gospodin, po ovom daru čovjeku otvara nove spoznaje o životnim putovima koji ga vode k Bogu.

 

 

Shvaćamo li kako nas stvarnost u kojoj živimo, ta posve obična zemaljska stvarnost vodi k Bogu, onda ćemo je više ljubiti I u njoj stalno pronalaziti tragove božanske ljubavi. U svemu ćemo vrednovati stvari prema tome koliku one imaju vrijednost za Boga. Vrijede onoliko koliko nas Bogu vode.

 

 

Ovo bi trebalo pomoći kršćaninu da cijeni posao koji ima (dok ne pronađe bolji) ili da taj posao NAPUSTI ONDA KADA GA TAJ POSAO ODVODI OD BOGA I OD OBITELJI koja mu je povjerena. Kada se shvati da nas svaka stvar koju radimo može voditi Bogu, onda ćemo bolje prihvaćati I sve naše dnevne obaveze, sve “posliće” koje svakodnevno moramo obaviti, jednako kao I poslove koji nam osiguravaju zaradu I radit ćemo ih tako dobro, s tako dobrim nakanama da če taj isti posao USAVRŠAVATI NAS, NE SAMO U STRUČNOSTI, NEGO I U LJUDSKOSTI. Onaj koji proniče nadnaravni smisao posla, koji shvaća da ga posao koji radi može voditi Bogu, taj će svoj posao raditi zdušno, jer ga ne radi zbog sebe, već radi Boga.