DAROVI DUHA SVETOGA

 

U želji da približimo “Velikog Neznanca”, Duha Svetoga svima koji ga u svom srcu žele, pokušat ćemo progovoriti malo o DAROVIMA kojima nas Duh pohodi. Sedam je darova: Dar razuma, znanja, mudrosti, savjeta, pobožnosti, jakosti, dar straha Božjeg. Katekizam Katoličke Crkve ih opisuje kao TRAJNA RASPOLOŽENJA KOJA ČOVJEKA ČINE POSLUŠNIM POTICAJIMA DUHA SVETOGA.

DAR MUDROSTI

 

 

Kao I darovi o kojima smo pisali, darovi razuma I znanja, dar mudrosti također se tiče čovjekove spoznaje.

 

 

DAR RAZUMA daje nam kao božansko osjetilo za razlučivanje onoga nadnaravnog što postoji u svijetu. Drugim riječima, pomoću ovog dara uzdiže se naša spoznaja tako da shvaćamo jasnije vjeru, ali ne samo teorijski, već shvaćamo kako se ta vjera živi u svijetu. Prepoznajemo dakle sve ono u životu što je oblikovano vjerom.

 

 

DAR ZNANJA je nadnaravno raspoloženje duše po kojem ona sudjeluje u samome Božjem znanju, otkrivajući odnose koji postoje između svega stvorenoga I Stvoritelja, te u kojoj mjeri I smislu, služe konačnome čovjekovu cilju. Ovaj dar pomaže čovjeku da spozna kako su sve stvorene stvari kao znakovi koji vode do Stvoritelja. Ovaj dar uzdiže našu spoznaju tako da možemo raspoznati ono što ga dovodi do Boga I ono što ga od Boga odvaja.

 

 

DAR MUDROSTI također je dar koji se tiče naše spoznaje. U daru razuma, naša se spoznaja oblikuje vjerom pa prepoznajemo ono u stvorenjima što se tiče vjere. Kod drugog dara, znanja, naša se spoznaja oblikuje Božjim znanjem koje pomaže raspoznavati znakove oko sebe koji nas Bogu vode. U daru mudrosti naša se spoznaja oblikuje LJUBAVLJU.

 

 

Slično kao što majka svoje dijete poznaje po ljubavi prema njemu, tako I duša, po ljubavi, dolazi do duboke spoznaje Boga, te u ljubavi nalazi svjetlo I moć da pronikne otajstva. Bog je Ljubav, pa se u svijetu oko nas ta Ljubav može prepoznati kao dublji uzrok u stvarima ili događajima.

 

 

Često se na “prvi pogled” ne vide jasno poticaji kojima se sve vodi. Primjerice, neka nesreća ili bolest, obično se shvaćaju tragično. No darom mudrosti proniču se DUBLJI RAZLOZI KOJI SU POKRETANI LJUBAVLJU PO KOJOJ SHVAĆAMO KAKO SE PREKO TIH NEUGODNOSTI LJUDI DOVODE K BOGU KOJI JE LJUBAV. Primjerice, bolest jednog člana obitelji koji iskreno živi jedan vjernički život, može učiniti da netko tko za Boga ne mari, brinući se o bolesniku raste u ljubavi prema bližnjem, a tako I prema Bogu. U konačnici ta bolest može Bogu vratiti nekoga tko je os njega odlutao. Ima li ta bolest smisla? Onaj koji ima dar mudrosti prepoznat će smisao preko ljubavi. Onaj bez tog dara neće lako prihvatiti bolest kao sredstvo Božje ljubavi.

 

 

Sveti Toma Akvinski govori kako je predmet ovog dara sam Bog I božanske stvari, ali I stvari svijeta ukoliko se uređuju prema Bogu I od njega proizlaze. Ovaj dar zapravo je DUBOKA SPOZNAJA PUNA LJUBAVI preko koje dohvaćamo stvari razumijevajući dublji smisao.