SVETI BAZILIJE VELIKI: Iz Rasprave o Duhu Svetom

 

 

 

Tko se ne bi oduševio I tko ne bi ozbiljon razmišljao o najvišoj naravi kad čuje nazive Duha Svetoga? Nazvan je DUHOM BOŽJIM I DUHOM ISTINE koji od Oca proizlazi. DUH PRAVI, DUH POGLAVITI I DUH SVETI osobit je I poseban njegov naziv.

 

 

Sva živa bića koja trebaju posvećenje za njim snažno žude. On ih svojim dahom tako reći natapa I pomaže da dostignu svoj vlastiti I prirodni cilj.

 

 

Po naravi je nedostupan, ali u svojoj dobroti dopušta da ga možemo doseći. Sve ispunja svojom snagom, ali SE SAOPĆUJE SAMO ONIMA KOJI SU GA DOSTOJNI. NE DAJE SE SVIMA U ISTOJ MJERI, NEGO SVOJU SILU DIJELI PREMA VELIČINI VJERE.

 

 

Tako je I Duh Sveti uza svakoga onoga koji ga je vrijedan kao da je samo za njega, a ipak svima dijeli dosta I obilno milosti. Koji sudjeluju u njegovu životu, sudjeluju koliko im dopušta narav njihova, a ne koliko bi im se on mogao dati.