DAROVI DUHA SVETOGA

 

U želji da približimo “Velikog Neznanca”, Duha Svetoga svima koji ga u svom srcu žele, pokušat ćemo progovoriti malo o DAROVIMA kojima nas Duh pohodi. Sedam je darova: Dar razuma, znanja, mudrosti, savjeta, pobožnosti, jakosti, dar straha Božjeg. Katekizam Katoličke Crkve ih opisuje kao TRAJNA RASPOLOŽENJA KOJA ČOVJEKA ČINE POSLUŠNIM POTICAJIMA DUHA SVETOGA.

 

DAR SAVJETA

 

 

Govoreći o daru SAVJETA prvo što nam pada na pamet jest dar koji omogućava da mi savjetujemo druge. U redu, I to je dio ove priče o daru savjeta. No to nije sve; ovaj dar potreban je u svakodnevnom život ne samo za pomaganje drugima, već I samome sebi. Ne možete nekome dati što već sami nemate ili prethodno niste primili. Tako je I sa ovim darom: ne mogu savjetovati nekoga po daru savjeta, ako taj dar nije najprije u meni saživio.

 

 

Kada se radi o daru savjeta, onda se najprije misli na to da Duh Sveti usavršava djela krjeposti razboritosti glede DONOŠENJA ODLUKA. Drugim riječima, dar savjeta pomaže nama da RAZABEREMO ŠTO JE DOBRO, A ŠTO NIJE DOBRO KAKO BISMO ISPRAVNO ODLUČILI ZA NAS u nekoj stvari. Pri tom, savjet Duha pomaže da shvatimo ne samo što je dobro, a što je zlo, već I da IZABEREMO ISPRAVNA, ČESTITA, POŠTENA SREDSTVA kojima ćemo se koristiti za postizanje cilja ili realizaciju naših odluka.

 

 

Od ovih poticaja dolazi do čvrstih odluka u našem životu koje mijenjaju život ili se počinje poboljšavati naš odnos s Bogom preko našeg djelotvornijeg I odanijeg djelovanja. Dar savjeta traži NAŠE ZALAGANJE u svemu što možemo kako bismo mogli razborito djelovati: pribaviti potrebne, stvari predvidjeti moguće posljedice naših djelovanja, pribjeći iskustvu u sličnim situacijama, tražiti pravodoban savjet kada okolnost to zahtijeva,... Ovaj dar od nas traži jedno PROMIŠLJANJE koje će se tim istim darom pokrijepiti kako bi nam osvijetlio naše razmišljanje da jasnije uočavamo što je potrebno za donošenje neke odluke. To je jedna naravna razboritost prosvijetljena milošću.

 

 

Dar savjeta pomaže očuvati ispravnu savjest bez izobličenja, jer ako smo poslučćni svjetlima I savjetima koje od Duha primamo, taj isti Duh će rasvijetliti našu savjest, pri čemu duša koja tako prima milost ne uzmiče niti se opravdava pred pogreškama I grijesima, nego reagira skrušeno, s velikom boli što je Boga uvrijedila. Tako jedna duša Bogu vjerna može sa sigurnošću primjenjivati moralne norme bez da se prepušta ljudskim obzirima.

 

 

Ovaj nas dar ponekad može uputiti na to da SAVJET POTRAŽIMO U NEKE OSOBE, U DUHOVNIKA. Pri tom se dar savjeta odnosi I na savjetodavca: nije dovoljno tražiti savjet, već je bitno od koga ga primamo. Darom savjeta naše se odluke osvjetljuju I u tom segmentu odlučivanja kako bismo našli pravog savjetodavca.