O OPROSTIMA U CRKVI

 

 

 

ŠTO SU OPROSTI?

 Poslužit ćemo se Katekizmom Katoličke crkve (1471):

 •  OPROST je otpuštenje pred Bogom vremenite kazne za grijehe kojih je krivica već izbrisana; to otpuštenje vjernik, pravo raspoložen I uz određene uvjete, dobiva posredovanjem Crkve koja, kao poslužiteljica otkupljenja, svojom vlašću dijeli I primjenjuje blago zasluga Krista I svetaca.
 • Oprost je DJELOMIČAN ILI POTPUN, već prema tome da li od vremenite kazne za grijeh oslobađa djelomično ili potpuno. Oprosti se mogu primjeniti živima ili pokojnima.

 

RAZLIKA: ISPOVIJED- OPROST

 Često se oprost I njegovi učinci brkaju sa sakramentom ispovjedi I učincima tog sakramenta. Nije rijetkost da takvo (ne)razumijevanje dovodi do jedne ispovjedne prakse koja nije u skladu s naučavanjem Crkve.

 Među nekim vjernicima uvriježilo se mišljenje kako je dovoljno nešto izmoliti prije mise kako bi se dobilo oproštenje od grijeha. KRIVO! NITKO SAM SEBI NE MOŽE OTPUSTITI GRIJEHE. Stoga je ispovjed nezamjenjiva I nijedna pobožna praksa ni molitva ne može je zamijeniti. Za otpuštenje grijeha potreban je “NETKO DRUGI”- netko tko ima ovlasti dobivene od Crkve, od Krista kako bi BOGU POSLUŽIO ZA OVAJ ČIN.

Svećenik je INSTRUMENTUM CONIUNCTUM- pridruženo sredstvo, kojim se Bog služi pri udjeljivanju Milosti u ovom sakramentu. SAMO BOG OPRAŠTA GRIJEHE I TO NAM ČINI PO CRKVI U ISPOVJEDI.

ISPOVIJED je sakrament kojim se BRIŠU GRIJESI. Naprotiv, OPROSTI NISU SAKRAMETI I OPROSTIMA SE NE BRIŠU GRIJESI, VEĆ SE UKLANJANJU ODREĐENI UČINCI KOJE SKLONOST PREMA GRIJEHU STVARA U DUŠI ČOVJEKA.

 

UČINCI GRIJEHA

Za shvatiti ovo valja nam pogledati što grijeh radi u duši čovjeka. Učinci grijeha su dvostruki:

 • VJEČNA KAZNA

 • VREMENITA KAZNA

 VJEČNA KAZNA odnosi se na LIŠAVANJE ZAJEDNIŠTVA S BOGOM što nas čini nepsosobnim za vječni život. Svaki grijeh donosi još sa sobom jednu nezdravu NAVEZANOST NA STVORENJA I ima učinke U VREMENU, stoga se I naziva VREMENITA KAZNA. To je POSLJEDICA LJUDSKE NARAVI koja je, RANJENA ISTOČNIM GRIJEHOM, zadobila jednu SKLONOST PREMA GRIEJHU koje se treba čisiti bilo SADA, BILO U ČISTILIŠTU.

Ono što nazivamo VREMENITIM KAZNAMA, NE TREBA SMATRATI BOŽJIM KAZNAMA, VEĆ POSLJEDICAMA NAŠA RANJENE NARAVI.

Kako shvatiti ove učinke u vremenu ili vremenite kazne? Upotrijebit ću sliku BOLESTI KOJU TREBA OPERIRATI. GRIJEH je kao bolest koja se operacijom ukloni. ISPOVIJED je poptu operacije koja uklanja one učinke bolesti koji bi nas zasigurno usmrtili. No čaki nakon operacije, pacijent TRPI jer njegovo tijelo nikada više nije kao prije bolesti I potrebno je vrijeme oporavka koje je nekada neugodno I nosi sa sobom boli. Ovo vrijeme TRPLJENJA NAKON OPERACIJE slično je VREMENITIM KAZNAMA.

Ponovo ćemo se poslužiti Katekizmom (1473):

 • Vremenite kazne za grijeh ipak ostaju (nakon ispovijedi). Strpljivo podnoseći patnje i svakovrsna iskušenja te, kada dođe taj dan, sučekljavajući se vedro sa smrću, kršćanin treba da OVE VREMENITE KAZNE NASTOJI PRIMITI KAO MILOST; mora se truditi da s djelima milosrđa I ljubavi, te molitvom I raznim pokorničkim činima potpuno odloži “starog čovjeka” I obuče “novog čovjeka”

 

OPROSTI OD VREMENITE KAZNE

Crkva o vremenitim kaznama ne govori kao o nečemu što se zaslužuje samo djelima pokornika, već kao o nečemu što UDJELJUJE CRKVA, a vjernik prethodno SVOJIM ČINIMA OTVARA MOGUĆNOST DA DOBIJE OPROST.

Crkva je tu izričita: osim vrhovne crkvene vlasti oproste mogu udijeliti samo oni kojima je ta vlast priznala koa pravo udjeljivanja oprosta iliako im je daje rimski prvosvećenik.

Što se tiče samih vjernika, oni moraju zadovoljiti određene uvjete kako bi se zadobili oprosti. Nužno je da su KRŠTENI, U STANJU MILOSTI BAREM NA ZAVRŠETKU IZVRŠENIH DJELA I DA NISU IZOPĆENI. Za potpuni oprost potrebno je da ne postoji NIKAKVA PRIVRŽENOST BILO KOJEM, PA I LAKOM GRIJEHU, VALJA IZVRŠITI PROPISANO DJELO, I ISPUNITI TRI UVJETA: ISPOVIJED, PRIČEST I MOLITVA NA NAKANU SVETOG OCA.

Molitva na nakanu svetoga oca odnosi se na Očenaš i Zdravo Marijo. Ipak, svaki vjernik ima slobodu izmoliti I neku drugu molitvu pored toga.

Kada je oprost vezan uz POHOD NEKOJ CRKVI ILI KAPELI, tada je još potrebno HODOČASTITI TO MJESTO, TE U NJIMA IZGOVORITI OČENAŠ I VJEROVANJE (osim ako samom povlasticom drugačije nije određeno).

 

O POVLASTICAMA VREMENITOG OPROSTA

Govoreći o povlasticama misli se na situacije ili propisane čine vjernika kojima se po službi Crkve zadobivaju oprosti. Pri tom razlikujemo:

 • četiri opće povlastice

 • ostale povlastice

 U nastavku ćemo samo nabrojati koje su to povlastice.

 Četiri opće povlastice:

 •  djelomičan oprost za vjernika koji u svakodnevnim tegobama I izvršavanju svojih dužnosti s poniznim pouzdanjem uzdiže dušu k Bogu, te, makar u duhu, dodaje neki pobožan zaziv
 • djelomičan oprost za vjernika koji u duhu vjere I potaknut milosrđem sebe I svoja dobra stavlja u službu drugima

 • djelomičan oprost za vjernika koji si u duhu pokore I uz osobnu žrtvu uskrati dragovljno nešto dopušteno

 • djelomičan oprost vjerniku koji u posebnim prilikama svakodnevnog života dragovoljno pruža otvoreno svejdočanstvo vjere

 Ostale povlastice:

 •  Čin posvete obitelji Presvetom Srcu Isusovu ili Svetoj obitelji (po mogućnosti uz nazočnosti zaređenog službenika Crkve)
    • POTPUN OPROST: prvi put kada se posvećuje obitelj

    • DJELOMIČAN svaki put na godišnjicu posvete

 • Čin posvete ljudskog roda Kristu Kralju

    • POTPUN javno izmoliti čin posvete

    • DJELOMIČAN u ostalim slučajevima

 • Čin zadovoljštine

    • POTPUN izmoliti zadovoljštinu na svetkovinu PRESVETOG SRCA ISUSOVA

    • DJELOMIČAN ostalo

 • Papinski blagoslov

    • POTPUNI primljen papinski blagosolov URBI ET ORBI, ili biskupski blagoslov, makar taj vjernik iz opravdanih razloga ne može biti prisutan na obredima ili ih prati putem radija ili televizije ( s pobožnom nakanom)

 • Dani posvećeni proslavi nekoga cilja

    • POTPUNI sudjelovanje na slavlju tog dana

 • Kršćanska pouka

    • DJELOMIČNI svakome tko puku daje ili je prima

 • Euharistijsko klanjanje ili procesija

    • POTPUNI OPROST ZA

       • pohod I klanjanje presvetom sakramentu barem na pola sata

       • moliti na VELIKI ČETVRTAK kitice pjesme DIVNOJ DAKLE

       • procesija na svetkovinu Presvetog Tijela I Krvi Kristove

       • svečani obred po završetku euharistijskog kongresa

    • DJELOMIČNI OPROST ZA

       • pohod presvetom sakramentu

       • molitva Isusu u presvetom sakramentu

         • KLANJAM TI SE SMEJRNO ili DIVNOJ DAKLE ili O SVETA GOZBO

 • Euharistijska ili duhovna pričest

    • POTPUNI OPROST

      • svima na PRVOJ PRIČESTI (tko pobožno sudjeluje u slavlju)

      • u korizmenim petcima kada se nakon pričesti izmoli pred raspetim Isusom EVO, MOJ DOBRI I PRESLATKI ISUSE

    • DJELOMIČAN OPROST

      • Molitva ua DUHOVNU PRIČEST

      • molitva zahvale nakon pričesti

 • Ispit savjesti I čin kajanja

    • DJELOMIČAN OPROST

      • ispit savjesti s nakanom da se popraviž

      • čin kajanja

 • Duhovne vježbe I mjesečna duhovna obnova

    • POTPUNI OPROST duhovne vježbe (najmanje TRI DANA)

    • DJELOMIČAN mejsečna duhovna obnova

 • Molitva osmina za jednistvo kršćana

    • POTPUN sudjelovanje u slavlju

    • DJELOMIČAN moljenje jedne obredne molitve u cijelosti

 • Na samrti

    • POTPUNI udjeljivanjem apostolskog blagoslova od svećenika

 • U spomen Gospodinove muke I smrti

    • POTPUNI OPROST

      • klanjanje križu na VELIKI PETAK

      • pobožnost KRIŽNOG PUTA

      • praćenje križnog puta kojeg moli sveti otac (može I putem televizije ili radija)

 • Upotreba nabožnih predmeta

 • Nutarnja molitva

 • Slušanje propovijedi

    • POTPUNI OPROST

      • slušanje propovijedi tijekom svetih misa uz sudjelovanje njihovu zaključenju

    • DJELOMIČAN pobožno slušanje propovijedi

 • Molitve Blaženoj Djevici Mariji

    • POTPUN OPROST

      • moljenje krunice u kapeli, obitelji, radovničkoj zajednici, pri okupljanju vjernika ili sjedinjen s krunicom koju predvodi sveti otac

    • DJELOMIČAN moljenjem jedne od ovih molitava

      • ANĐEO GOSPODNJI; VELIČA; KRALJICE NEBA; MARIJO MAJKO MILOSTI; SPOMENI SE; POD TVOJU OBRANU,...

 DJELOMIČAN OPROST MOŽE SE ZADOBITI MOLJENJEM:

 •  Molitve anđeli čuvaru
 • Molitve na čast svetom Josipu

 • Molitve na čast svetim apostolima Petru I Pavlu

 • Molitve na čast drugim svecima I blaženicima

 • Devetnice, litanije I mali oficij