Tko su bila dvanaestorica apostola?

 

 

Netko će s podsmijehom kazati kako nije potrebno pisati o ovako "trivijalnim" stvarima. Ipak, kako naša vjera zahtijeva spoznaju, a spoznaja potiče rast u vjeri, odlučio sam prenijeti ovaj jednostavni tekst mog uvaženog profesora don Vincenta Blaguera, samo iz jednog jednog razloga: PRIJE NEGO PROČITATE OVAJ TEKST POKUŠAJTE NABROJITI NAPAMET DVANAESTORICU APOSTOLA! Vjerujem kako će uvijek nedostajati barem jedan. Poznavanje onih ljudi na kojima počiva naša veza s Bogom dobar je razlog da malo osvježimo znanje o njima, jer znanje o njima je dio znanja o Crkvi u kojoj smo postali kršćani.

 

 

Jedan od najsigurnijih podataka iz Isusovog života je taj da je formirao skupinu od dvanaest učenika koje je nazvao "Dvanaest apostola". Ta grupa sastojala se od ljudi koje je Isus osobno pozvao da ga prate na njegovoj misiji uspostave Kraljevstva Božjeg. Oni su svjedoci njegovih riječi, njegovih djela i njegovog uskrsnuća.

 

Družba od Dvanaest pojavljuje u spisima Novoga zavjeta kao stabilna ili fiksna. Njihova imena su "Šimun, kojemu nadjenu ime Petar, Jakov Zebedejev sin i Ivan, brat Jakovljev, kojima nadjenu ime Boanerges, tj."Sinovi groma", zatim Andrija i Filip, Bartolomej i Matej, Toma, Jakov, Alfejev sin, Tadej, Šimun Kanaanac i Juda Iškariotski, koji ga je izdao" (Marko 3, 16-19). U popisima koji se pojavljuju u drugim Evanđeljima i Djelima apostolskim, ima malih varijacija, ali ne značajnih. Tadeja se naziva Juda, jer kao što možete vidjeti, postoji nekoliko ljudi koji imaju ista imena, Šimun, Jakov i koji se razlikuju po prezimenu ili drugom imenu. To se odnosi na Judu Tadeja. Značajno je da se u Djelima apostolskim ne spominje misionarski rad mnogih od njih: što je znak da su se ubrzo raspršili i da unatoč tome tradicija imena onih koji su bili apostoli, bila je čvrsto utemeljena.

 

Sveti Marko (3, 13-15) kaže da Isus: "se uspne na goru te pozva k sebi one koje odabra. Oni dođoše k njemu. I on postavi Dvanaestoricu da ga prate. Da ih šalje da propovijedaju, i da imaju vlast izgoniti zle duhove." Ističe na taj način Isusovu inicijativu i ulogu Grupe Dvanaestorice da budu s njime i da ih šalje propovijedati s istim ovlastima koje Isus ima. Ostali evanđelisti - Matej (10:1) i Luka (6, 12-13) - su u sličnim tonovima. Kroz evanđelja se percipira kako prate Isusa, sudjeluju u njegovoj misiji i primaju osobnu poduku. Evanđelisti ne kriju da često nisu razumjeli riječi Gospodina i napuštaju ga u trenutku iskušenja. Ali također spominju obnovljeno povjerenje koje im Isus daje.

 

Znakovito, broj izabranih je dvanaest. Taj broj se odnosi na dvanaest plemena Izraela (usp. Mt 19:28, Lk 22:30; itd.), a ne na druge zbirne brojeve tog vremena - članova Velikog vijeća bilo je 71, članova Vijeća u Kumranu 15 ili 16 i odraslih članova potrebnih za bogoslužje u sinagogi, 10; čini se jasno da se na taj način pokazuje da Isus nije htio vratiti kraljevstvo Izraela (Djela 1:6) na temelju zemlje, štovanja i ljudi, već da uspostavi Kraljevstvo Božje na zemlji. Na to također ukazuje činjenica da je, prije dolaska Duha Svetoga na Pedesetnicu, Matej zauzeo mjesto Jude Iškariotskog i upotpunjuje brojku dvanaest (Djela 1:26).

 

Literatura: J. Gnilka, Jesús de Nazaret, Herder, Barcelona 1993; A. Puig, Jesús. Una biografía, Destino, Barcelona 2005; G. Segalla, Panoramas del Nuevo Testamento, Verbo Divino, Estella 2004.

 

  • Vicente Balaguer